Inno-Pro Dronenetværk


Program:

 

10.00             Registrering og kaffe

10.30             Velkomst Michael Linden-Vørnle, DTU Space DroneCenter

10.35             Introduktion til Alexandra Instituttet, Morten Skov Jørgensen, Alexandra Instituttet

11.00             Droner og sikkerhed i Kriminalforsorgens institutioner, Finn Heiselberg, Kriminalforsorgen

11.30             Sikkerhed på festivaler med droner som trussel, Sigurd Berri, sikkerhedschef for Northside, Tinderbox og Haven

12.00             Frokost

13.00             Droner og flysikkerhed, Jakob Jensen Prühs, Naviar

13.30             Trafikregulering for droner, Ronni Winkler Østergaard, Unifly

14:00             Internationalt samarbejde, projektudvikling og finansiering, Klaus Bolving, CenSec

14.30             Afslutning og afrunding

Tilmelding via formularen nedenfor senest den 10. november

Tidspunkt: Tirsdag den 14. november 2017, kl. 10.30-14.30.

Sted: Alexandra Instituttet, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København

Pris: Deltagelse er gratis, men der opkræves et no-show fee på 500,- ved udeblivelse

Droner bliver stadigt mere effektive og skaber dermed masser af værdi både til lands, til vands (på og under overfladen) og i luften.

Dronerne udgør imidlertid også en voksende trussel, der med tiden bliver stadigt større.
Det handler derfor om at kunne beskytte såvel enkeltpersoner som samfundsfunktioner mod dronetruslen, der stammer fra uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af droner (kriminalitet eller terrorisme). Effektive modforholdsregler mod droner er en stor udfordring, der kræver et tæt samspil mellem forskellige tekniske systemer til registrering af en drone og en analyse af dens hensigter samt de egentlige potentielle modforholdsregler.

Inno-Pro Drone Netværk har til hensigt at sætte fokus på netop modforholdsregler mod droner for at skabe grobund for samarbejde og vækst på dette område.

 

Program:

 

10.00             Registrering og kaffe

10.30             Velkomst Michael Linden-Vørnle, DTU Space DroneCenter

10.35             Introduktion til Alexandra Instituttet, Morten Skov Jørgensen, Alexandra Instituttet

11.00             Droner og sikkerhed i Kriminalforsorgens institutioner, Finn Heiselberg, Kriminalforsorgen

11.30             Sikkerhed på festivaler med droner som trussel, Sigurd Berri, sikkerhedschef for Northside, Tinderbox og Haven

12.00             Frokost

13.00             Droner og flysikkerhed, Jakob Jensen Prühs, Naviar

13.30             Trafikregulering for droner, Ronni Winkler Østergaard, Unifly

14:00             Internationalt samarbejde, projektudvikling og finansiering, Klaus Bolving, CenSec

14.30             Afslutning og afrunding

Tilmelding via formularen senest den 10. november

Tidspunkt: Tirsdag den 14. november 2017, kl. 10.30-14.30.

Sted: Alexandra Instituttet, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København

Pris: Deltagelse er gratis, men der opkræves et no-show fee på 500,- ved udeblivelse